Bảng di động

Bảng di động có mái che

Bảng di động có mái che

Liên hệ

Bảng di động có mái che có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng thể của bảng là 2.2m tính cả mái che. Là loại...

Bảng di động Hàn Quốc xanh 2 mặt lật

Bảng di động Hàn Quốc xanh 2 mặt lật

Liên hệ

Bảng di động hai mặt xanh có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng thể của bảng là 1,9m phù hợp với chiều cao tiêu...

Bảng di động Hàn Quốc trắng 2 mặt lật

Bảng di động Hàn Quốc trắng 2 mặt lật

Liên hệ

Bảng di động hai mặt Hàn Quốc Trắng có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng thể của bảng là 1,9m phù hợp với chiều...

Bảng di động Hàn Quốc trắng 1 mặt

Bảng di động Hàn Quốc trắng 1 mặt

Liên hệ

Bảng di động 1 mặt Hàn Quốc Trắng có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng thể của bảng là 1,9m phù hợp với chiều...

Bảng di động Hàn Quốc xanh 1 mặt

Bảng di động Hàn Quốc xanh 1 mặt

Liên hệ

Bảng di động 1 mặt Hàn Quốc Xanh có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng thể của bảng là 1,9m phù hợp với chiều...