Bảng từ trắng viết bút dạ

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 0,8 m

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 0,8 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết mờ khi xóa....

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 0,9 m

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 0,9 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết mờ khi xóa....

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,0 m

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,0 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết mờ khi xóa....

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,2 m

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,2 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết mờ khi xóa....

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,5 m

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,5 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết mờ khi xóa....

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,6 m

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,6 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng từ trắng được làm từ PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn...

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc1,2 x 1,8 m

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc1,2 x 1,8 m

Liên hệ

Bề mặt: - Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 1,8 vớiặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng...

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 2,0 m

Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 2,0 m

Liên hệ

Bề mặt: - Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc 1,2 x 2,0 m Mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu...

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 2,2 m

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 2,2 m

Liên hệ

Bề mặt: - Bảng từ trắng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 2,2 m mặt bảng PPGI màu trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng...

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 2,4 m

Bảng chống loá Hàn Quốc trắng 1,2 x 2,4 m

Liên hệ

Bề mặt: - Mặt bảng từ trắng viết bút dạ Mặt bảng thép phủ sơn bóng màu trắng của Hàn quốc, viết ăn bút dạ, không để lại vết...