Bảng trượt ngang

Bảng trượt ngang 2 lớp 2022

Bảng trượt ngang 2 lớp 2022

Liên hệ

Bảng trượt 2 lớp Hệ ray trượt: Làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối có lõi thép 20 x 20mm dài …mm chắc khỏe, giúp dẫn...

Bảng trượt ngang 2 lớp

Bảng trượt ngang 2 lớp

Liên hệ

Bảng trượt ngang 2 lớp là loại bảng đa năng với nhiều tác dụng: Viết phấn , viết bút dạ , ghim tài liệu , màn chiếu....

Bảng trượt ngang 1 lớp

Bảng trượt ngang 1 lớp

Liên hệ

Bảng trượt ngang 1 lớp là loại bảng đa năng với nhiều tác dụng: Viết phấn , viết bút dạ , ghim tài liệu , màn chiếu......