Bảng trượt ngang

Bảng trượt ngang 2 lớp dài 3,6m

Bảng trượt ngang 2 lớp dài 3,6m

Liên hệ

Bảng trượt ngang là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bài giảng kèm với tivi hoặc bảng tương tác. Giúp giáo viên có những bài giảng trực quan để học sinh tiếp thu dễ...

Bảng trượt ngang 2 lớp 2023

Bảng trượt ngang 2 lớp 2023

Liên hệ

Bảng trượt ngang là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bài giảng kèm với tivi hoặc bảng tương tác. Giúp giáo viên có những bài giảng trực quan để học sinh tiếp thu dễ...

Bảng trượt ngang 2 lớp

Bảng trượt ngang 2 lớp

Liên hệ

Bảng trượt ngang 2 lớp là loại bảng đa năng với nhiều tác dụng: Viết phấn, viết bút dạ, ghim tài liệu, màn chiếu. Đa số các lớp học hiện nay sử dụng chung với tivi...

Bảng trượt ngang 1 lớp

Bảng trượt ngang 1 lớp

Liên hệ

Bảng trượt ngang 1 lớp là loại bảng đa năng với nhiều tác dụng: Viết phấn, viết bút dạ, ghim tài liệu, màn chiếu... Kết cấu bảng trượt ngang 1 lớp:   - Hệ thống khung trượt...