Bảng Trường Học

Bảng di động Hàn Quốc xanh 1 mặt

Bảng di động Hàn Quốc xanh 1 mặt

Liên hệ

Bảng di động 1 mặt Hàn Quốc Xanh có kích thước cao 1,2m x chiều dài bảng, chân bảng cao trung bình là 0,7m, chiều cao tổng...

Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 1,2 x 1,5 m

Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 1,2 x 1,5 m

Liên hệ

Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 1,5m Bề mặt Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc: -...

Bảng xanh chống lóa 1,2 x 1,6 m

Bảng xanh chống lóa 1,2 x 1,6 m

Liên hệ

Bảng xanh chống lóa có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 1,6 m Bề mặt Bảng từ chống lóa Hàn Quốc xanh: - Mặt ...

Bảng từ treo tường xanh 1,2 x 1,8 m

Bảng từ treo tường xanh 1,2 x 1,8 m

Liên hệ

Bảng từ xanh treo tường có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 1,8 m Bề mặt Bảng từ treo tường xanh: - Mặt bảng...

Bảng quay 2 mặt cho mầm non 0,6 x 0,8 m

Bảng quay 2 mặt cho mầm non 0,6 x 0,8 m

Liên hệ

Bảng quay 2 mặt cho mầm non là loại bảng được thiết kế riêng để phục vụ các cấp học mầm non mẫu giáo. Thuộc tính bề mặt ...

Bảng mầm non 0.7 x 1,1 m

Bảng mầm non 0.7 x 1,1 m

Liên hệ

Bảng mầm non là loại bảng được thiết kế riêng để phục vụ các cấp học mầm non mẫu giáo. Thuộc tính bề mặt bảng mầm non -...

Bảng mẫu giáo 1,2 x 0,8 m

Bảng mẫu giáo 1,2 x 0,8 m

Liên hệ

Bảng mẫu giáo là loại bảng được thiết kế riêng để phục vụ các cấp học mầm non mẫu giáo. Thuộc tính bề mặt bảng mẫu giáo ...

Bảng từ xanh 1,2 x 2,4

Bảng từ xanh 1,2 x 2,4

Liên hệ

Bảng từ xanh có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 2,4 m Bề mặt Bảng từ xanh Hàn Quốc: - Mặt bảng màu...

Bảng Từ chống loá  xanh 1,2 x 2,2 m

Bảng Từ chống loá xanh 1,2 x 2,2 m

Liên hệ

Bảng từ chống lóa Hàn Quốc có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 2,2 m Bề mặt Bảng từ chống lóa Hàn Quốc: -...

Bảng từ xanh viết phấn 1,2 x 2,0 m

Bảng từ xanh viết phấn 1,2 x 2,0 m

Liên hệ

Bảng từ xanh viết phấn có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 2,0 m Bề mặt Bảng từ viết phấn Hàn Quốc: - Mặt ...

Bảng Từ xanh chống lóa Hàn Quốc 1,2 x 3,6 m

Bảng Từ xanh chống lóa Hàn Quốc 1,2 x 3,6 m

Liên hệ

Bảng Từ xanh chống lóa Hàn Quốc có kích thước tiêu chuẩn là 1,2 x 3,6 m Bề mặt Bảng từ Hàn Quốc: -...

Bảng chống loá Hàn Quốc xanh 1,2 x 3,2 m

Bảng chống loá Hàn Quốc xanh 1,2 x 3,2 m

Liên hệ

Bảng từ xanh có kích thước tiêu chuẩn 1,225 x 3,2 m Bề mặt Bảng từ: - Mặt bảng màu xanh viết phấn...